Checkout

Uyarı: Wiloke Gönderimi kullanmak için, her Ödeme Ağ Geçidi için WebHook 'u ayarlamanız gerekir. Ayar bulabilirsiniz belgelere -> WebHook için Ara'ya giderek WebHook eğitimini açın. Canlı moda geçtikten sonra bu mesaj görünmeyecek
Plan kimliği gerekli